30 de juny de 2016

Alineats amb el nostre objectiu de promocionar l'ús del transport públic i basant-nos en les recomanacions de l'ATUC (Asociación de empresas gestoras de los transportes urbanos colectivos) hem elaborat uns vídeos explicatius.

El transport públic té una gran quantitat d'avantatges conegudes per tothom, relacionades fonamentalment amb el temps, l'economia i el medi ambient. Entenent per avantatges aquelles característiques "objectives" del sistema que son aprofitades pels usuaris, se'n desprenen una sèrie de beneficis que millores la qualitat de vida de les persones que aposten per la seva utilització en particular i, en general, de tota la ciutadania.

Carrils reservats, estalvi, temps per a tu, seguretat, més espai per a les persones i menys gasos contaminants són alguns dels beneficis de moure's en autobús.

En aquests vídeos us ho expliquem més detalladament.