Una de les actuacions reflectides i dutes a terme per l’empresa és la presentació d’una Declaració Institucional Contra l’Assetjament Sexual

La formació i sensibilització de tot el personal en matèria d'igualtat, l’augment i la millora de les mesures de conciliació i l’obligació de tenir en compte la perspectiva de gènere en la presa de decisions són, entre d’altres, accions establertes en el Pla d’Igualtat 2022-2025 de l’empresa TUSGSAL DIREXIS.

En una societat que s’esforça per avançar cap a la igualtat i el respecte mutu, TUSGSAL DIREXIS manifesta el seu rebuig més absolut a totes les formes de violència i assetjament sexual per raó de sexe o qualsevol classe de discriminació, i reitera, a través d’aquesta declaració, la seva determinació ferma en la consecució d’una societat més igualitària.

En aquest sentit, totes les persones treballadores de TUSGSAL DIREXIS mostren el seu compromís amb la igualtat de gènere mitjançant la següent declaració institucional:

Declaració institucional contra l'assetjament sexual