Representants de la Direcció, del Consell d'Administració i del Comitè d'empresa de les dues companyies intercanvien experiències en la visita que ha tingut lloc a les instal·lacions de TUSGSAL

SALCAI UTINSA S.A. (GLOBAL),  empresa que presta el servei regular de transport interurbà de viatgers a l'illa de Gran Canària ha visitat l'empresa TUSGSAL per conèixer en primera persona el seu funcionament, visió estratègica i el seu sistema de gestió. L'objectiu és l'intercanvi d'experiències ja que, en qualitat d'empreses de transport, les dues companyies poden adquirir coneixements de forma recíproca que els siguin d'utilitat.

Global ofereix cada dia als seus usuaris un servei de 110 línies, 2395 expedicions, 140 guaguas per hora, amb 2686 parades distribuïdes per tota l'illa. La seu central està a Viera i Clavijo on es troben oficines administratives i la major part dels òrgans de direcció. En Telde està el seu centre de manteniment amb 22.000 metres quadrats. Igual que TUSGSAL, és una societat que  es basa en una sèrie de valors com la seguretat, la confiança i la qualitat en els seus serveis. És primordial aconseguir una major satisfacció dels seus clients, així com el respecte al medi ambient i l'entorn. Són empreses compromeses amb la responsabilitat social tal com es recull en els seus principis. Conscients i convençudes que la igualtat d'oportunitats entre dones i homes és un principi bàsic i central de la convivència ciutadana i del desenvolupament social. A més, destacar que GLOBAL i TUSGSAL tenen un model mercantil que les defineix: empreses d'economia social en la qual la majoria de persones que conformen l'organització també són accionistes.