17 d'octubre de 2016

 Presentacio N10

1. TUSGSAL treballa en favor de la salut de les persones i d’un territori més sostenible

Tusgsal ha rebut el distintiu de garantia de qualitat ambiental que atorga la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquest distintiu és una identificació que s'atorga a vehicles d'empreses respectuosos amb el medi ambient tot reconeixent que es compleixen uns requisits d'excel·lència ambiental més enllà dels que són establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

Aquests criteris tenen en compte aspectes com la gestió de la flota, formació dels conductors, tipus de vehicles i altres accions de compromís ambiental.

L'obtenció del distintiu suposa el compromís de TUSGSAL per a contribuir en el repte de reduir les emissions contaminants.

En entorns urbans, com el Barcelonès Nord, les concentracions de partícules i diòxid de nitrogen són especialment elevades i això perjudica la qualitat de l'aire i el benestar de les persones. Aquestes partícules fines contaminants provenen dels processos de combustió a altes temperatures, com els que tenen lloc en els vehicles de motor, i penetren amb facilitat  als pulmons i provoquen greus afeccions sobre la salut de les persones. Aquestes partícules són les causants de múltiples problemes a les vies respiratòries, malalties cardiovasculars, efectes sobre el sistema nerviós, càncer de pulmó, etc.

TUSGSAL pren part en aquesta lluita per millorar les condicions mediambientals procurant que els seus vehicles tinguin el menor impacte possible, que els seus conductors facin una conducció econòmica i sostenible, i promocionant la utilització de les seves línies.

Els autobusos de transport públic utilitzen motors dissenyats per a reduir l’emissió de contaminants. D’altre banda, a les flotes s’estan incorporant progressivament vehicles exclusivament elèctrics, de gas i altres que combinen l’energia elèctrica i el carburant convencional. En el cas de TUSGSAL, tanmateix la flota de vehicles auxiliars s’està substituint paulatinament per vehicles 100% elèctrics.

Els conductors de TUSGSAL, a més a més de les seves tasques com a responsables del servei reben formació especifica per fer una conducció eficient orientada a reduir el consum d’energia i, en conseqüència, reduir el volum d’emissions i paral·lelament augmentar la confortabilitat del passatge. A més, disposen d’accés directe al manual de conducció eficient a través de la intranet de l’empresa.

La promoció de l’ús dels serveis de transport públic intenta incidir en el canvi d’hàbits necessari per aconseguir unes ciutats més sostenibles. És sabut que la capacitat d’un autobús és equivalent a cinquanta vehicles privats utilitzats per una persona; que el nivell d’emissió de gasos d’aquests cinquanta vehicles és tremendament superior al de l’autobús i que la ocupació de la via pública i la congestió que generen és moltíssim més elevada. En aquest sentit cal recordar que la metròpolis de Barcelona és l’àrea europea amb més densitat de vehicles per quilòmetre quadrat.

Flota vehicles auxiliars


2. Una xarxa de transport cada vegada més eficient.

La millora de la qualitat mediambiental, tot i ser una magnífica raó per recomanar fer els desplaçaments en transport públic, no és l’únic argument per promoure el canvi d’hàbits que la nostra societat i les nostres ciutats requereixen, entre ells el d’una major utilització dels diferents modes de transport públic al nostre abast.

La gestió de la xarxa de transport públic en autobús gestionada per TUSGSAL al Barcelonès Nord cobreix àmpliament les necessitats de transport públic urbà i interurbà i està dissenyada per atendre amb la màxima eficiència la mobilitat dins i fora del territori.

Fiabilitat, puntualitat i seguretat

Tot i les dificultats derivades de la congestió general del trànsit, de les condicions particulars de alguns dels nostres carrers i avingudes i de l’especial orografia de bona part dels nostres barris, els autobusos cobreixen el seus recorreguts amb un alt percentatge de fiabilitat i de compliment dels seus horaris.

També la seguretat és un factor que els usuaris reconeixen al servei i així ho expressen a les enquestes de satisfacció que es realitzen habitualment. Les dades ho confirmen: l'autobús urbà és el mitjà que menys sinistralitat presenta davant del vehicle privat i inclús dels vianants.

La prestació d’un bon servei, el compliment d’horaris i l’atenció directa dels passatgers són les tasques més importants que cobreix el conductor, un professional que renova cada dia el compromís amb la seva feina i la responsabilitat d’oferir una bona experiència de viatge als usuaris.


Confort i accessibilitat per a tothom

Abans de sortir al servei de la línia, els autobusos han estat preparats i condicionats per complir la seva tasca i donar el millor confort durant el servei: neteja, revisió mecànica i electrònica i posada a punt.

El 100% de la flota de TUSGSAL és accessible per a persones amb mobilitat reduïda amb rampes mecàniques o manuals  i vehicles de pis baix per a facilitar l'accés.


Informació i atenció al client

Per tal de poder informar els usuaris de l'estat del servei, TUSGSAL disposa de diferents canals de comunicació com ara les xarxes socials (Facebook i Twitter), el telèfon d'atenció al client (24h 7 dies a la setmana), l’oficina a peu de carrer situada a la Plaça Joan Miró de Badalona i el web que, a més a més, permet planificar els recorreguts, consultar horaris, parades i la previsió del pas dels propers busos.


 

3. TUSGSAL aposta per la qualitat en tots els àmbits.

Des de sempre TUSGSAL ha treballat per donar el millor servei als usuaris i a les poblacions a les que serveix. Aquesta filosofia ha portat a l’empresa a establir uns processos de treball seguint normes de qualitat  que han estat reconeguts per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) amb diferents certificacions : ISO 9001 de Gestió de la Qualitat, ISO 14001 de Gestió Ambiental, OSHAS 18001 de Seguretat i salut en el treball, la UNE-EN 13816 de Transport de Viatgers, Certificació en Empresa Saludable i, finalment, en Seguretat Vial ISO 39001.

L’aplicació i el manteniment d’aquestes normes de qualitat obliga a TUSGSAL a donar un servei integral de gestió de gran nivell que s’aplica a totes les àrees de treball.

En definitiva, un esforç col·lectiu en el que hi participen totes les persones que des dels seus diferents llocs de responsabilitat treballen per oferir cada dia el millor servei. 


 

Transport public eficient