Principals títols integrats
  

Títols integrats especials i altres

 


   1 zona  2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones
Bitllet senzill 2,40 € 3,40 € 4,50 € 5,75 € 7,35 € 8,55 €

 

Altres títols socials no integrats


 

   1 zona
T-4 4,00 €


 

Els títols de transport integrats vigents l’exercici 2020 són:

 • T-casual: Títol unipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
  No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.
 • T-casual Treb. Aeroport: Títol personal i intransferible, títol horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones), amb validesa a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la líniaL9 Sud.
  Ha d'anar acompanyat d'un document oficial acreditatiu i en vigor del titular i de la preceptiva acreditació de treballador/a de l'Aeroport de Barcelona – El Prat Josep Tarradellas.
 • T-grup: Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
 • T-usual: Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.
 • T-jove: Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.
  La condició de beneficiari del títol T-jove es manté durant la vigència del títol, tot i que s’hagin complert 25 anys durant aquest període, sempre que s’aporti la documentació que l’acrediti que en el moment de l’adquisició i de la primera validació el titular era menor de 25 anys.
 • T-dia: títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24 hores a partir de la primera validació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
 • T-familiar: Títol multipersonal i horari, de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
  No és vàlid a les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.
  Aquest títol entrarà en vigor l’1 de març de 2020.
 • T-verda: consulteu condicions a atm.cat
   
 • T-aire: consulteu condicions a atm.cat
   
 • T-16: consulteu condicions a atm.cat

Altres títols socials de transport no integrats vigents l’exercici 2020 són:


 

Caducitat dels títols 2019:
Tots els títols adquirits el 2019 podran utilitzar-se fins a la seva data de caducitat. 
Els títols adquirits l’any 2019 sense començar a utilitzar es poden bescanviar per títols equivalents de l’any en curs, abonant la persona usuària la diferència d’import que s’escaigui. En cap cas es retornaran diners en una operació de bescanvi. La data límit per a fer el bescanvi als centres d’atenció al client dels operadors de transport és el 30 de juny de 2020. 

 

Bescanvis:
Es bescanvien els títols que no siguin operatius com a conseqüència d’un mal funcionament de les màquines de validació.
En canvi, no donen dret a un bescanvi ni a una compensació:
- Les targetes malmeses per la persona usuària.
- Les targetes caducades i utilitzades de manera parcial.
- Les targetes vigents i utilitzades de manera parcial.
- La pèrdua o sostracció d’una targeta (incloent-hi les personalitzades).