Principals títols integrats

T-10

Títol multipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

1 zona 9,95€
2 zones 19,60€
3 zones 26,75€
4 zones 34,45€
5 zones 39,55€
6 zones 42,05€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat

t50

T-50/30

Títol unipersonal i horari, de 50 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

1 zona 42,50€
2 zones-
3 zones-
4 zones-
5 zones-
6 zones-

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat

t50

T-70/30

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les
quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

1 zona 59,50€
2 zones 86,05€
3 zones 118,00€
4 zones 144,50€
5 zones 165,50€
6 zones 179,50€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat

t50

T-Mes

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

1 zona 52,75€
2 zones 71,00€
3 zones99,60€
4 zones 122,00€
5 zones 140,00€
6 zones 150,00€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-Trimestre

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

1 zona142,00€
2 zones 192,00€
3 zones 269,00€
4 zones 329,50€
5 zones 378,00€
6 zones 405,00€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-Jove

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys (durant tot el període d’utilització del títol), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

1 zona105,00€
2 zones 142,00€
3 zones199,20€
4 zones 244,00€
5 zones 280,00€
6 zones 300,00€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-Dia

Títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24 hores a partir de la primera validació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).
Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

1 zona  8,40€
2 zones 12,80€
3 zones 16,05€
4 zones 17,95€
5 zones 20,10€
6 zones 22,50€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-Mes FM/FN

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.

general
1 zona42,20€
2 zones 56,80€
3 zones79,70€
4 zones 97,60€
5 zones 112,00€
6 zones 120,00€
especial
1 zona26,40€
2 zones 35,50€
3 zones49,80€
4 zones 61,00€
5 zones 70,00€
6 zones 75,00€

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-Trimestre FM/FN

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.

general
1 zona113,60€
2 zones153,60€
3 zones 215,20€
4 zones 263,60€
5 zones 302,40€
6 zones 324,00€
especial
1 zona71,00€
2 zones 96,00€
3 zones 134,50€
4 zones 164,75€
5 zones 189,00€
6 zones 202,50€

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-Jove FM/FN

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial menors de 25 anys (durant tot el període d’utilització del títol), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90
dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.

general
1 zona84,00€
2 zones 113,60€
3 zones 159,35€
4 zones 195,20€
5 zones 224,00€
6 zones 240,00€
especial
1 zona52,50€
2 zones 71,00€
3 zones 99,60€
4 zones 122,00€
5 zones 140,00€
6 zones 150,00€

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-FM/FN 70/90

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.

general
1 zona55,70€
2 zones 109,75€
3 zones 149,80€
4 zones 192,90€
5 zones 221,50€
6 zones 235,50€
especial
1 zona34,80€
2 zones 68,60€
3 zones 93,60€
4 zones 120,55€
5 zones 138,40€
6 zones 147,20€

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-16

Targeta per a nens i nenes de 4 a 16 anys. Vàlida per fer un nombre il·limitat de viatges en tots els mitjans de transport integrats dins de la mateixa zona tarifària de la residència del nen o la nena. Títol personalitzat mitjançant DNI, NIE o passaport. Sistema propi d’emissió.

Per a més informació sobre com obtenir la T-16, consulta: www.t-16.cat

t-trimestre

T-Trimestre bonificada per a persones en situació d’atur

S’estableix un descompte en el títol T-Trimestre si es compleixen determinats requisits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-4

Títol personal i intransferible per als posseïdors de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda. Permet fer 10 desplaçaments integrats combinant metro, FGC, tramvia (Trambaix i Trambesòs) i autobusos de l’àrea metropolitana de Barcelona, únicament dins de la zona 1.

1 zona
3,90 €

Per a més informació consulta: www.atm.cat

Bitllet senzill

El bitllet senzill no és un títol integrat. Només permet fer un desplaçament sense transbordament en els autobusos de Tusgsal. És unipersonal, sense personalitzar i s’adquireix a l’autobús.

2,15€

T-escolar

T-Escolar

La T-Escolar és un títol unipersonal de transport de dos viatges. Permet fer desplaçaments en metro, busos regulars de TUSGSAL i de TMB, línies urbanes de FGC i el Tram.
La T-Escolar la poden utilitzar menors de 16 anys i monitors únicament per a desplaçaments col·lectius. Qualsevol centre educatiu, incloent centres d'esplai i d'oci, pot sol·licitar la T-Escolar a l'Ajuntament de Badalona i recollir-les al Centre d'Atenció Personal de Tusgsal (Plaça d' en Joan Miró , 3).

1,05€

t-episodi-ambiental

T-episodi ambiental

La targeta T-episodi ambiental es una targeta multipersonal de 2 viatges integrats -d'1 a 6 zones- a utilitzar el mateix dia de la primera validació, activant-se la venda en les màquines automàtiques de les diferents empreses de transport públic els dies en que es declari una situació d'episodi ambiental de contaminació. El preu és de 2 viatges amb la targeta T-10 aplicant un 10% de descompte.

1 zona1,80 €
2 zones3,50 €
3 zones4,80 €
4 zones6,20 €
5 zones7,10 €
6 zones7,55 €
 

Per a més informació consulta: www.atm.cat

 

Títols integrats especials i altres