COMPLIANCE

Des de TUSGSAL creiem en una pràctica empresarial responsable, ètica, transparent i de compromís davant tots els estaments de la societat, generant polítiques anticorrupció, de respecte a la lliure competència i de transparència financera. 

TUSGSAL creu fermament en una política de Compliance (Compliment de normativa legal a l’empresa) i, per això, ha elaborat un Sistema de Gestió Compliance Penal. L’objectiu és garantir les noves obligacions de prevenció penal imposades en l'àmbit de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

L’organització  ha creat i implantat procediments que integren mesures de vigilància i control per prevenir i evitar qualsevol actuació delictiva. Es busca minimitzar el risc de reputació de l'empresa ja sigui a causa de comportaments il·lícits per part de directius i/o personal de la mateixa.

Com a empresa d'economia social reafirmem amb aquestes mesures els nostres valors i  principis, que han estat la base de la nostra llarga història de més de 35 anys servint a la societat.