COMPLIANCE

Des de TUSGSAL creiem en una pràctica empresarial responsable, ètica, transparent i de compromís davant tots els estaments de la societat, generant polítiques anticorrupció, de respecte a la lliure competència i transparència financera.

TUSGSAL creu fermament en una política de Compliance (Compliment de normativa legal), i per això, ha elaborat un Sistema de Gestió Compliance Penal, per tal de garantir les noves obligacions de prevenció penal imposades en l'àmbit de la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

Creant Procediments que integren mesures de vigilància i control, per prevenir i evitar qualsevol actuació delictiva i minimitzant el risc de reputació de l'empresa, per causa de comportaments il·lícits per part de Directius i empleats d'ella.

Com a empresa d'Economia Social reafirmem amb això, els nostres Valors i Principis, que han estat la base de la nostra llarga història de més de 35 anys, servint a la Societat.