L’objectiu és facilitar els treballadors i treballadores de l’empresa l’accés a estudis universitaris oficials així com als programes formatius comercialitzats pel grup empresarial de la UOC

L’empresa TUSGSAL i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han signat recentment un conveni de col·laboració que permet incentivar la formació de l’equip de professionals vinculats a l’organització badalonina. Ambdues entitats coincideixen en la conveniència de facilitar al personal de TUSGSAL l’accés als estudis oficials i propis de la UOC, així com als programes formatius comercialitzats per les empreses que formen part del seu grup empresarial. Quan un treballador o treballadora es matriculi en una de les ensenyances establertes al conveni gaudirà d’una ajuda econòmica que es descomptarà del preu de la matrícula. Aquest estalvi s’aplicarà durant tot el període de l’ensenyança fins a la superació de la mateixa.

Les empreses associades a la UOC engloben sectors econòmics i socials diversos però, comparteixen, entre d’altres, els valors de contribuir al progrés des d’un compromís ètic amb la societat i el foment de la seva plantilla mitjançant la formació al llarg de la vida. Una de les finalitats es crear una xarxa que permeti intercanviar experiències orientades al desenvolupament dels professionals i a la millora de la competitivitat de les organitzacions en el marc de la societat del coneixement.

TUSGSAL espera que, aquesta nova iniciativa, contribueixi a facilitar el desenvolupament professional i la formació del seu personal.