Política de Privacitat

Se l'informa que les dades personals facilitades seran tractades per TRANSPORTS URBANS I SERVEIS GENERALS, S.A.L., amb CIF A58011339, domiciliada en Camí de Ca Ruti, s/n, de 08916-Badalona (Barcelona). Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic dirigit a dpd@tusgsal.es. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva candidatura durant un procés selectiu, així com per a iniciar la tramitació de l'alta en l'empresa en cas de ser seleccionat/a. De no proporcionar-los no podrà participar en els processos de selecció. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps de prescripció de les accions legals. La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment. Les dades no seran comunicades a tercers no autoritzats. Se l'informa que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició, a retirar el consentiment atorgat en el seu cas, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Pot obtenir més informació sobre els seus drets acudint a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, així com presentar una reclamació davant aquest organisme de considerar-lo oportú.


  Política de Privacidad

Se le informa que los datos personales facilitados serán tratados por TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, S.A.L., con CIF A58011339, domiciliada en Camí de Can Ruti, s/n, de 08916-Badalona (Barcelona). Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos mediante el correo electrónico dirigido a dpd@tusgsal.es. Sus datos serán tratados con la finalidad de tramitar su candidatura durante un proceso selectivo, así como para iniciar la tramitación del alta en la empresa en caso de ser seleccionado/a. De no proporcionarlos no podrá participar en los procesos selectivos. Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo de prescripción de las acciones legales. La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento. Los datos no serán comunicados a terceros no autorizados. Se le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición, a retirar el consentimiento otorgado en su caso, y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas. Puede obtener más información sobre sus derechos acudiendo a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, así como presentar una reclamación ante este organismo de considerarlo oportuno.