Noticies

Tusgsal participa un curs més en les activitats d'educació viària que realitza la Guàrdia Urbana adreçades als escolars de Badalona.

Dispositiu d'autobusos per reforçar les línies que donen accés al cementiri de Sant Pere de Badalona.

La xarxa d'autobús vol unir més i millor les persones, apropar els barris, els serveis i els equipaments i millorar les connexions amb altres municipis i modes de transport.

El 25 de febrer s’introdueixen modificacions en algunes línies d'autobús de Badalona: petits canvis per millorar el servei.

TUSGSAL rep la certificació de qualitat UNE-EN 13816 per a la totalitat de la seva xarxa d'autobusos diürns.

AENOR va entregar a TUSGSAL un guardó en reconeixement per la preocupació de l'empresa en l'àmbit de la seguretat i salut dels seus treballadors. 

El 19 de desembre es posa en funcionament la nova xarxa d’autobusos diürns del Barcelonès Nord.