El Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire de les zones de protecció atmosfèrica aprovat pel Govern estableix la necessitat de realitzar un Pla de desplaçaments d’empresa (PDE) a tots els centres generadors de mobilitat que generin més de 5000 viatges al dia i que estiguin inclosos en l’àmbit dels municipis declarats “zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric. Per altra banda, el Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona també contempla aquest requisit per a tots els centres de treball amb més de 500 treballadors/es. En aquest marc de compromís ambiental, DIREXIS TUSGSAL ha rebut recentment el segell PDE validat i atorgat per l’ATM de Barcelona. Aquest segell esdevé un instrument de reconeixement a l’empresa per incorporar la mobilitat sostenible als seus centres de treball.

El PDE permet assolir avantatges tant per als treballadors/es com per l’organització, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzant l’ús del cotxe. El PDE de DIREXIS TUSGSAL se centra en els tres centres de treball que té repartits a Badalona: cotxera Can Ruti, cotxera Guixeres i Centre d’Atenció al Client (CAC) de Joan Miró. L’obtenció d’aquest segell permet posicionar-se en relació a la responsabilitat social corporativa. En el cas de DIREXIS TUSGSAL, aquest reconeixement no només celebra l’excel·lència ambiental, sinó que també col·loca l’empresa en una posició destacada pel que fa a pràctiques socialment responsables.

El PDE contempla com gestionar la mobilitat vinculada als centres de treball, tant en les condicions habituals com excepcionals (per exemple en cas d’episodis ambientals de contaminació atmosfèrica), com ser més eficients i optimitzar costos associats a desplaçaments, com garantir millor condicions als empleats per accedir a l’empresa i reduir accidents quan es desplacen, com reduir l’emissió de gasos contaminants de vehicles que es fan servir en els desplaçaments casa-feina i ajuda a promoure una cultura de la mobilitat més sostenible gestionada de forma més eficient.

Destaquem així que el PDE de DIREXIS TUSGSAL és una iniciativa que busca millorar la mobilitat dels empleats, promoure la sostenibilitat i complir amb els requisits legals relacionats amb la qualitat de l'aire en les zones de protecció atmosfèrica. El segell PDE atorgat per l'ATM destaca l'empresa com a exemple de responsabilitat social i ambiental.