AENOR ha fet entrega a TUSGSAL de la cerificació de qualitat europea UNE 13816 de transport públic de viatgers. Aquesta norma estableix recomanacions i requisits per tal de que es coneguin i es valorin les expectatives dels usuaris i en prenguin en consideració a l’hora de definir i programar el servei. L’objectiu és millorar el grau de satisfacció de l’usuari, la qual cosa comporta un rigorós sistema de control que inclou la realització del servei, l’avaluació de la satisfacció i el sistema de gestió de la qualitat.

El compromís de qualitat suposa assolir la major aproximació entre la qualitat esperada per l’usuari i la que realment rep. Els criteris de qualitat bàsics que defineixen el servei que es certifica són l’accessibilitat, la informació, la regularitat i la puntualitat, l’atenció al client, el confort, la seguretat i l’impacte ambiental.

Aquesta certificació, que la directora d’Aenor a Catalunya va lliurar al Conseller Delegat de TUSGSAL, s’uneix a les altres certificacions ISO 9001, ISO 14001 i ISO 18001 de les que ja disposa l’Empresa.