1 de juliol de 2016

Des del 2 de juliol, millorem freqüències i puntualitat:

B1 - MILLORA LA FREQÜÈNCIA

Des del 4 de juliol, millora la freqüència de pas els dies feiners (excepte el mes d'agost). De dilluns a divendres, hi haurà un autobús cada 10 minuts (en comptes de cada 12 minuts) per millorar el servei i la comoditat dels viatgers.

B24 - MILLORA LA PUNTUALITAT

Per garantir la màxima puntualitat i regularitat de la línia, s'afegeix un vehicle més de dilluns a divendres. La freqüència de pas seguirà sent l'actual (cada 15 minuts) encara que hi haurà un petit reajustament dels horaris.

B27 - MILLORA LA FREQÜÈNCIA

Els dissabtes hi haurà un autobús cada 12 minuts en comptes de 15 minuts com fins ara. Aquesta millora de freqüència beneficia tant a Badalona com Santa Coloma ja que és la manera més ràpida de connectar els centre de les dues ciutats.

Aquestes millores no afecten als recorreguts ni a les parades que seguiran sent les mateixes al llarg de totes les línies.