L’EIT Urban Mobility, una iniciativa de l’institut Europeu d’Innovació  i Tecnologia (EIT) de la Unió Europea ha seleccionat, per a aquest any 2021, dos projectes de mobilitat sostenible que compten amb la participació de TUSGSAL.

Els projectes reben el reconeixement d’aquest organisme europeu que, en aquesta ocasió, destaca i distingeix l’experiència, el model i les bones pràctiques de mobilitat dels ens participants. En concret, els dos projectes en què TUSGSAL participa són:

MultiDEPART

El servei de transport a la demanda està cobrant impuls a Europa, especialment a ciutats mitjanes i petites i en barris de baixa densitat, mitjançant rutes i horaris flexibles basats en la demanda real recopilada dels usuaris, a través d'eines de comunicació digitals. MultiDEPART desenvoluparà eines per planificar, gestionar i monitoritzar solucions de bus a la demanda, molt adequades per atendre aquest tipus d'accessibilitat.

TUSGSAL participa en el projecte formant part d'un Consorci, que combina diferents competències: CARNET (Cooperative Automotive Research Network), Certhia (Centre for Research and Technology - Hellas) i la UPC que, provinents del sector de la recerca, aporten coneixements científics sobre el disseny de serveis de mobilitat. L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la ciutat de Sant Cugat, l'Autoritat de Transport de Tessalònica, Carris (operador de transport públic a Lisboa) i TUSGSAL (també com a operador) brinden la seva experiència operativa i actuen com a laboratoris. Els socis industrials: AIMSUN, ALTRAN i FACTUAL, amb experiència en adaptació de tecnologia en el sector, ajudaran a portar els resultats de MultiDEPART al mercat.

e-ULTIMATE

La progressiva implantació d'autobusos elèctrics, comporta la presa de decisions pel que fa a la càrrega dels mateixos, que impacten de diferent manera en els costos d'operació, l'assignació d'espai públic i les emissions al llarg de la vida útil de el vehicle. L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar un sistema de suport a la presa de decisions (DSS) que dissenyi el sistema de tarifació òptim per a una ciutat determinada, i quantifiqui l'impacte del servei elèctric a empreses d'autobusos i altres grups d'interès.

El Consorci del projecte e-ULTIMATE està format per operadors, ciutats i universitats de cadascun dels països participants: Universitat Politècnica de Catalunya, CARNET-UPC, IDIADA, AMB, TMB, TUSGSAL, Ajuntament de Barcelona, ​​Barcelona Regional, FGC, CVUT (Czech Technical University in Prague), Ciutat de Milà, AMAT (Agenzia de l'Comune di Milano), ZONE Cluster (Clúster tecnològic hongarès), Electrobús, Universitat de Lisboa, Politècnic de Milà, Ciutat de Zalaegerszeg, Neumann János nonprofit Kft, Almadesign i Carris (operador de transport públic de Lisboa).